Všeobecné obchodní podmínky

/Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky 2018-06-20T08:16:59+00:00

Oznámení o ochraně osobních údajů

FIRMA Nektar Natura d.o.o., e-mail: info@nektarnatura.com, je správcem osobních údajů pro webové stránky nektarnatura.com a veškeré domény spojené s firmou.

Nektar Natura se zavazuje, že bude poskytnuté osobní údaje chránit v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (ZVOP-1) a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré poskytnuté údaje budou zpracovávány přísně důvěrně a k účelu, kvůli němuž byly poskytnuty.

Osobní údaje subjektu Nektar Natura zpracovává a uchovává k dosažení účelu, pro který je subjekt poskytl: – komunikace s námi – rezervace služeb – poptávka – objednání e-novinek.

Při zpracování přímo nebo nepřímo poskytnutých údajů nás zavazuje Zákon o ochraně osobních údajů, jímž jsou stanovena práva, povinnosti, zásady a opatření, jimiž se zamezují neústavní, nezákonné nebo neoprávněné zásahy do soukromí a důstojnosti subjektu při zpracování osobních údajů.

Podkladem ke shromažďování a zpracování osobních údajů představuje souhlas – formulář na webových stránkách, kam klient zadá údaje, které jsou potřebné ke komunikaci / objednávce.

Nektar Natura k účelům realizace objednávky, resp. poptávky uchovává následující kontaktní osobní údaje (jméno, příjmení, email, telefon …).

Nektar Natura se zavazuje, že údaje neposkytne třetím osobám, rovněž je nebude předávat mimo EU, EHP nebo mezinárodním organizacím tohoto prostoru s výjimkou, je-li to v souladu s platnými právními předpisy a v případech popsaných v tomto dokumentu.

K zajištění použitelnosti těchto webových stránek Nektar Natura najímá služby jiných forem a poskytovatelů (poskytovatelé IT služeb), což znamená, že jsou vaše osobní údaje zpracovány u poskytovatelů hostingu našich databází a aplikací, ke službám zpracování údajů nebo k zasílání informací, které jste požadovali, k zajištění podpůrných služeb atd. Externím poskytovatelům tyto údaje poskytneme, respektive zpřístupníme pouze v rozsahu, který vyžaduje konkrétní účel. Tyto údaje nebudou moci používat k žádným jiným účelům. Externím poskytovatelé služeb Nektar Natura jsou smluvně vázaní k dodržování důvěrnosti vašich osobních údajů.

V době správy osobních údajů má subjekt právo na náhled, opis, kopírování, doplnění, opravy, blokování a výmaz osobních údajů v databázi v souladu s platnými právními předpisy. Subjekt tato práva uplatňuje elektronickou poštou na info@nektarnatura.com.

Nektar Natura bude získané údaje chránit a bránit jejich zneužití. Osobní údaje budou použity pouze k účelům, k nimž dal uživatel svůj souhlas. Nektar Natura se zavazuje, že bude shromážděné údaje uchovávat jen tak dlouho, jak bude nezbytně nutné k dosažení účelu, k němuž byly shromážděny.

Po ukončení potřeby správy osobních údajů, resp. na základě písemného odvolání subjektu (na e-mailové adrese info@nektarnatura.com) budou údaje vymazány nebo budou zničeny datové nosiče.

Uživatelé mají kdykoli právo požadovat změnu nebo výmaz svých osobních údajů na e-mailové adrese info@nektarnatura.com. Údaje budou vymazány v nejkratší možné době.

Uživatel má možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zneužití údajů

Zavazujeme se, že budeme vaše osobní údaje chránit v souladu s ZVOP-1 a GDPR. Pokud by došlo k zneužití údajů, budeme vás o tom v nejkratší možné době informovat na vaši e-mailovou adresu, avšak nejpozději do 72 hodin od zjištění zneužití.

 

Odpovědnost

Webové stránky jsou vytvořeny a udržovány s maximální péčí. I přesto Nektar Natura neručí za aktuálnost, přesnost nebo správnost všech informací na stránkách. Veškeré informace mohou být měněny bez předchozího oznámení.

 

Cookies

Cookies jsou malé soubory s informacemi, které se dočasně ukládají na váš počítač. Jakmile se cookies uloží na váš počítač, nejste o tom informováni. Hlavním účelem cookies je, aby webové servery rozeznaly váš počítač a internetový prohlížeč, webové stránky přizpůsobily a postaraly se o jednoduchost a rychlost. Cookies nám umožňují ukázat vám správné informace, které hledáte a zajímají vás. Shromažďováním a ukládáním informací o vašem nastavení webových stránek pomocí cookies můžeme zabezpečit lepší webové stránky a marketingové zkušenosti. Cookies nám neumožňují přístup k počítači a údaje, které shromažďujeme přes cookies, osobní údaje neobsahují.

 

Nektar Natura si vyhrazuje právo, že může dle vlastního uvážení svoji politiku ochrany osobních dokumentů (tento dokument) kdykoliv změnit.

 

V Kamniku, 25. 5. 2018